زندگانی امام رضا علیه السلام: خط سیر از مدینه تا توص
رضایی، جواد
1386ر س / 845 ع957/ 297
111542
زعیم
1386

کتاب زندگانی حضرت رضا (ع)  به نام خط" سیر نور از مدینه منوره تا طوس" دارای سه فصل می باشد: فصل اول در شرح ولادت حضرت رضا (ع) و احوالات مادر ارجمندش. فصل دوم در خط سیر نور از مدینه منوره تا طوس و فصل سوم حوادث پیش و بعد از شهادت حضرت و ثواب زیارت و معجزات باقیه و برکات دائمه و حوادث کشف حجاب می باشد.