با مظلومی صبور
زنجانی خوئینی ، محمد
1383ب886الف952/297
68421
دلیل ما
1383

در این كتاب زندگی‌نامه حضرت امام حسن (ع) به صورت مختصر و موجز  در قالب عناوینی از این دست بیان شده است: "طلوع ماه حسن"، "از زیر كسا تا فراز منبر"، "صبری برای پدر"، "در شهر بی وفایان"، "با دشمنان بی‌حیا" و "مظلومیت تا بقیع".