شخصیت و فضائل امام حسن مجتبی علیه السلام ، پیشوای دوم ، معصوم چهارم
امیری فر، امیرعلی
1381ش 837الف952/297
128911
موسسه ی صاحب الامر(عج )
1381

در این کتاب فضایل و کرامات حضرت امام حسن مجتبی (ع) پیشوای شیعیان با استناد به منابع مختلف اهل سنت و شیعه بیان شده است. نگارنده ضمن بیان گوشه‌هایی از زندگی حضرت، خصایل اخلاقی، نیز سیره حکومتی ایشان را شرح داده است. اخلاق و رفتار حضرت با اطرافیان، خانواده، و مردم عادی، فصاحت و بلاغت آن حضرت و شجاعت، صبر، حکمت و دانش، زهد و پارسایی آن حضرت از دیگر مطالب کتاب است. در بخشی از کتاب، متن برخی نامه‌ها، خطبه‌ها و سخنان ایشان با ترجمه فارسی آمده است.