مراقبت از سالمندان
پری ، آنجلا
صمدانی فرد، محمد. صمدانی فرد، حسین
1389م 419 پ14/362
142992
کتاب ارجمند: ارجمند: نسل فردا
1389

همۀ سالمندان، بیماری‏های غیرقابل علاج و یا بیماری‏های عادی احتیاج به محیط با کیفیت دارند و اکثر خانواده‏ها نیاز به آن خواهند داشت که مراقبت از بیماران و یا حتی سالمندان سالم را در منزل انجام دهند. محیط آشنا، و محیطی که شخص بیمار در آن احساس آرامش کند، در بهبود فرد بسیار مؤثرتر از بیمارستان و یا مراکز نگهداری سالمندان است.. در این کتاب در ابتدا مهارت‌‌های پایه و تخصصی مراقبت از سالمندان و خدمات توان‌بخشی شرح داده می‌شود. سپس به سایر مهارت‌های مراقبت از سالمندان که در موارد خاص به آن نیاز است پرداخته می‌شود. کتاب با زبانی ساده و به کمک تصاویر گویا سعی می‌کند مهارت‌های موردنیاز را به خانواده‌ها و آموزش دهد.