مقدمه ای بر تکنولوژی چاپ
اسپیرز، هیو
لباف، حمید
م474الف2/686
61978
فرید
1382

مطالب کتاب برای آشنایی افرادی که تازه به صنعت چاپ قدم گذاشته اند تهیه شده و دورنمایی کلی از تمام مراحل تکنیکی صنعت چاپ را در بر می گیرد؛ از جمله شناخت حروف و حروفچینی، آماده سازی، صفحه بندی، فرم بندی، نمونه گیری. همچنین شامل مباحثی در مورد انواع روش های چاپ ماشینی، عملیات پس از چاپ، فرآوری کاغذ و انواع کاغذ.