چاپ سنگی
دمیرچی ، اسمعیل
چ697د22/763
173787
اسمعیل دمپرچی
1384

تاریخ 150 ساله چاپ ایران نشان داده است که ماشین آلات و ادوات چاپ و نیروی فنی و حرفه ای این صنعت فرهنگ ساز در هر برهه ای از زمان، از ویژگی خاصی در شکوفایی کشور برخوردار است. تکنیک هنر چاپ سنگی پس از ورود از اروپا به ایران، رونق خوبی پیدا کرد. کتاب حاضر به ارائه مطالبی در رابطه با چاپ سنگی پرداخته است:

طرح های رنگی چاپ سنگی