مجموعه ی مهارتهای موفقیت در مدرسه
ر. فیروزی ، مرتضی بهمن آزاد
1388م 958 ف 80955/ 371
182936
مدرسه
1388

این کتاب شامل مجموعه مطالبی برای موفقیت و پیشرفت در زندگی و به خصوص فعالیت های تحصیلی است. مطالب ساده و جذاب کتاب، علاوه بر تقویت نگرش های مثبت، شما را با روش ها و مهارت های انجام موفقیت آمیز کارها آشنا می کند. کتاب برای استفاده دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان تدوین شده است اما می تواند راهنمای مناسبی برای مدیران و مربیان مدارس و والدین باشد.