عکاسی با دوربینهای اتوماتیک
دانایی، رحیم
ع234د 771
64813
ارسباران
1381

دوربین های تمام اتوماتیک به دلیل ساده بودن طرز کار آنها و وجود فیلمهای رنگی مناسب، قابل استفاده در شرایط و محل های مختلف هستند. در کتاب حاضر علاوه بر معرفی انواع مختلف دوربینهای اتوماتیک و طرز کار کردن با آنها مباحثی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است از جمله:

• معرفی دوربینهای پیشرفته ای. پی. اس

• اطلاعات مختلف در مورد انواع فیلمها

• طرز کار کردن در زیر نورهای مختلف

• توضیح پیرامون کارکرد فلاش

• روش های عکاسی در مسافرت، طبیعت، مسابقات ورزشی ...

• شیوه های نگهداری و محافظت از دوربین و عکسها

• اصطلاحات رایج در عکاسی