نگاهی نو به نوروز و سفره هفت سین
ایراندوست ، ابراهیم
ن 966 الف26955/394
200461
امینان
1389

فرهنگ باستانی ایران در مراسم جشن و شادی با معرفی نمونه هایی از غذاهای مهم و اساسی ارکان سلامت، زیستن را در بعد سلامت تن و روان معرفی می کند.کتاب حاضر نگاهی دقیق به سفره هفت سین دارد. در این کتاب به مواد غذایی که در سفره هفت سین استفاده می شود را معرفی کرده و به خواص غذایی و درمانی آن پرداخته است همچنین مطالبی از دانشمندانی چون ابوعلی سینا و روایاتی از پیامبر اسلام و امامان در این رابطه بیان شده است.