ورزش و تغذیه مناسب، لازم برای زندگی سالم
پدرام امیدی، ایمان حسنوند
1391 و 798الف 71/ 613
206754
پدرام امیدی
1391

ورزش با ابعاد چهارگانه تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای تاثیر شگرفی بر جامعه بشری گذاشته است. به همین دلیل اهتمام دولت ها به توسعه این ابعاد چهارگانه بیش از پیش در حال افزایش است. تاثیر انکارناپذیر ورزش در سلامتی جامعه و نقش مهم آن در پیشگیری از بزهکاری اخلاقی موجب شده است نسبت به این مقوله جذاب بیشتر توجه شود.